BİZ KİMİZ?

"Hayatın gereksinimlerine göre gelişen mimarlığı, sizler için araştırıp, geliştirip işlevsel, estetik ve rasyonel yaklaşımlarla projeler üretmeyi hedefliyoruz."

Mimari, iç mimari mekân oluşumundaki öğeler bir bütündür. Bir bütün olarak düşünülmeli ve tasarlanmalıdır. Mimari süreç sonrasında oluşturulmaya çalışılan mekânsal çözümlemeler, çoğunlukla yüksek maliyet ve fazla sorun demektir. Bu problematiği farkında olan ve çözüm odaklıyaklaşım felsefesiyle yola çıkan PAGU MİMARLIK, mimari, iç mimari ve ürün tasarımı sürecini, farklı disiplinler ile birlikte bir bütün olarak ele almaktadır. Dolayısıyla daha yaratıcı ve özgün bir proje ile daha verimlibir uygulama süreci oluşturmaktadır.

PAGU MİMARLIK fonksiyonel, estetik ve çevresiyle bütünleşen,mekânlar üretmek amacıyla tasarım sürecinde etkilenecek tüm kesimlerin sesini duymaya çalışır. Projelerinde evrensel tasarım anlayışı ile sosyal,kültürel, çevresel unsurları; sanat, bilim, psikoloji, teknoloji ve ekonomigibi alanlarla araştırmacı ve yaratıcı bir yaklaşım ile harmanlamayı hedefler.

Kurucu Mimar

Bilal Baradoğlu

Kurucu İç Mimar

Mustafa Baradoğlu

HİZMETLERİMİZ

Neler yapıyoruz?